Bytové družstvo Spišská Nová Ves žiada doručiť výkaz spotreby vody a EE v spoločných častiach domu (práčovní) do 11.1.2019.

Výkaz spotreby vody a EE nájdete tu.