Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Právnik Bytového družstva Spišská Nová Ves

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Právnik Bytového družstva Spišská Nová Ves

 

Predpokladaný termín nástupu: 18.3.2019, zastupovanie počas materskej dovolenky stáleho zamestnanca

Požadované vzdelanie:  minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

 

Prax: prax minimálne 2 roky, uprednostňujeme prax a skúsenosti v oblasti správy bytových domov

Vodičský preukaz: skupina B

Ostatné znalosti:

Znalosti v oblasti občianskeho a obchodného práva

Znalosti z oblasti správy bytových domov

Znalosti zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Podnikateľsky zmýšľajúca, silná osobnosť
Zodpovednosť a diskrétnosť
Schopnosť riešenia problémov

Samostatnosť

Precíznosť

Flexibilita

Iniciatívnosť

Výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav

Schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh

Platobné podmienky : základný plat 936 brutto