ŽIADAME VLASTNÍKOV BYTOV A NP, KLIENTOV BD SNV A NÁJOMCOV BD SNV, ABY V SÚVISLOSTI S AKTUÁLNYM RIZIKOM ŠÍRENIA NÁKAZY NOVÉHO KORONAVÍRUSU VYUŽÍVALI PREVAŽNE TELEFONICKÝ KONTAKT A EMAIL, ABYSA OBMEDZIL POHYB NÁVŠTEV NA VŠETKÝCH PRACOVISKÁCH BD SNV.

Opatrenie bude platiť až do odvolania.