Dobrovoľná dražba 3-izbového bytu

Home / Nezaradené / Dobrovoľná dražba 3-izbového bytu

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že prebehnú dobrovoľné dražby, predmetom ktorých budú nasledovné nehnuteľnosti:

3- izbový byt v Spišskej Novej Vsi

3- izbový byt na ulici Mlynská 18 v Spišskej Novej Vsi . Byt sa nachádza na 3.poschodí  bytového domu, o rozlohe 64,49 m2.

Dátum konania dražby: 21.12.2017, 13.00 hod.
Miesto konania dražby: v priestoroch budovy Bytového družstva Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
Dátum obhliadky predmetu dražby: 12.12.2017 o 14.00 hod. a 14.12.2017 o 14.00 hod.
Najnižšie podanie: 36 700  €

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bytu


Pre poskytnutie bližších informácii nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:

JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk
JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk