Dobrovoľná dražba 4-izbového bytu

Home / Nezaradené / Dobrovoľná dražba 4-izbového bytu

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že prebehnú dobrovoľné dražby, predmetom ktorých budú nasledovné nehnuteľnosti:

4- izbový byt v Spišskej Novej Vsi

4- izbový byt na ulici Banícka 12 v Spišskej Novej Vsi . Byt sa nachádza na prízemí bytového domu, o rozlohe 77,75 m2.

Dátum konania dražby : 22.11.2017, 13.00 hod.
Miesto konania dražby : v priestoroch budovy Bytového družstva Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
Dátum obhliadky predmetu dražby: 08.11.2017 o 14.00 hod. alebo 15.11.2017 o 14.00 hod.
Najnižšie podanie: 46 000 €

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


Pre poskytnutie bližších informácii nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:

JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk
JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk