Dobrovoľná dražba

Home / Nezaradené / Dobrovoľná dražba

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že prebehnú dobrovoľné dražby, predmetom ktorých budú nasledovné nehnuteľnosti:

2- izbový byt na ulici Hlavná 35 v Krompachoch

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Byt sa nachádza na 6.poschodí bytového domu, o rozlohe 52,89 m2.
Dátum konania dražby : 03.07.2017, 13:00 hod.
Miesto konania dražby : v priestoroch budovy Bytového družstva Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 Spišská Nová Ves
Dátum obhliadky predmetu dražby: 26.06.2017 o 09.00 hod.
28.06.2017 o 09.00 hod.
Najnižšie podanie: <b>11.400 €</b>

Pre poskytnutie bližších informácii nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:

JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk
JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk