Oznámenie k zaslaniu prehľadu o spotrebe studenej a teplej vody v bytovom dome.

Bytové družstvo Sp. Nová Ves oznamuje vlastníkom bytov a NP, že v súlade so zmluvami o výkone správy zasielame v týchto dňoch (zač.3/2018) zástupcom vlastníkov bytov a NP prehľady spotrieb studenej (SV) a teplej vody (TÚV) v jednotlivých bytoch za rok 2017. V zasielaných podkladoch je uvedené: 1. Prehľad stavov vodomerov SV a TÚV 2. Prehľad spotrieb SV, TÚV Koeficient SV, TÚV bude uvedený vo vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a NP. Zaslané dokumenty môžu byť zverejnené v bytovom dome na mieste obvyklom na vyvesovanie oznamov týkajúcich sa správy bytového domu tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov. Zasielané dokumenty majú slúžiť predovšetkým pre kontrolu odpísaných a zapísaných spotrieb vody za rok 2017, ktoré slúžia pre spracovanie konečného vyúčtovania nákladov v dome a byte. V prípade potreby…
Read More

Požiarno – poplachové smernice

Bytové družstvo Spišská Nová Ves na základe komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 zasiela zástupcom vlastníkov bytových domov Požiarno – poplachové smernice, ktoré žiadame, aby ste umiestnili na vývesných tabuliach v bytovom dome, príp. na viditeľnom mieste v bytovom dome. V prílohe prikladáme Požiarno – poplachové smernice pre bytové domy v Spišskej Novej Vsi. Pre bytové domy mimo Spišskej Novej Vsi sú tieto smernice s kontaktmi a telefónnymi číslami platnými pre konkrétne mesto, obec. Spišská Nová Ves, 9. 3. 2018 Požiarno – poplachové smernice môžete pozrieť tu.  
Read More

Na predaj 2 – izbový byt na ulici Slovenská v Spišskej Novej Vsi

V prípade záujmu blížšie informácie a fotografie bytu nájdete na našej webovej stránke www.bdsnv.sk alebo nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:   JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk   2- izbový byt – Spišská Nová Ves – predaj 55.000 € Popis: 2-izbový byt v Spišskej Novej Vsi Ulica : Slovenská Podlahová plocha:  51,72 m2 Loggia: Nie Výťah: Nie Stav: pôvodný stav, plastové okná Poschodie: 2 Konštrukcia bytu: Tehla Možnosť kúpy na úver: Áno Kúrenie: Ústredné Pivnica: Áno/2ks
Read More

Na predaj 4 – izbový byt na ulici Nálepkova v Smižanoch

V prípade záujmu blížšie informácie a fotografie bytu nájdete na našej webovej stránke www.bdsnv.sk alebo nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:   JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk   4 izbový byt – Smižany  – predaj  80.000 € Popis: 4-izbový byt v Smižanoch Ulica : Nálepkova Podlahová plocha:  76,61m2 Loggia: Áno Výťah: Áno Stav: čiastočne prerobený Poschodie: 2 Konštrukcia bytu: Panel Možnosť kúpy na úver: Áno Kúrenie: Ústredné Pivnica: Áno
Read More

Zálohový mesačný predpis od 1.1.2018

V súlade so zmluvami o výkone správy – správca je oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných zálohových platieb, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie alebo zmeny štruktúry, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp. ak na základe ekonomických prepočtov zistí, že doterajšie preddavky nepostačujú na vykrytie skutočných nákladov za poskytované služby. (viac…)
Read More

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať: (viac…)
Read More