Pohotovostná služba

Home / Služby / Pohotovostná služba

Dispečing BD do 15:15 hod.: 053 / 41 66 504

Dispečing BD po 15:15 hod.: 053 / 41 66 501

Dispečing mobil: 0905 499 881