Dražba bytov

Home / Služby / Realitné služby / Dražba bytov

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že prebehnú dobrovoľné dražby, resp. exekučné dražby predmetom ktorých budú nasledovné nehnuteľnosti:

 

Pre poskytnutie bližších informácii nás kontaktujte na nasledovných tel. číslach a emailových adresách:

JUDr. Paulína SVOBODOVÁ    053/41 665 26    email: pravnik@bdsnv.sk

JUDr. Jana Guoth  053/41 665 60    email: pravne@bdsnv.sk