Oznámenie o zrušení schôdze vlastníkov

OZNAM

Vzhľadom na opakujúcu sa mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosť preventívnych opatrení, oznamujeme Vám, že Bytové družstvo Spišská Nová Ves

ruší až do odvolania

všetky schôdze a zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Hlasovanie o konkrétnych otázkach je možné realizovať formou písomného hlasovania v bytovom dome za zvýšených hygienických opatrení.

Veríme v skoré a pozitívne vyriešenie celej situácie a že sa budeme môcť čo najskôr spoločne vrátiť k našej každodennej činnosti.

V prípade otázok a požiadaviek sme pre Vás  k dispozícií na telefónnom čísle 053/41 66 500, 41 66 504,  41 66 524.

 

 Ing. Kamil Maršalek

riaditeľ BD SNV