Bytové domy

Prehľad bytových domov v správe Bytového družstva SNV

stav k 1.1.2021: 253 bytových domov; 7839 bytov

 

Kompletný zoznam bytových domov v správe BD SNV k 1.1.2021 (.pdf)