Bytové domy

STRED

1Svätoplukova1,3
2Rastislavova5,6
3Kollárova1,3
4Slovenská22,24
5Slovenska2,4,6
6Hviezdoslavova2
7Gorazdova20,22,24
8Gorazdova13,15,17
367Gorazdova23, 25 – SVB
368Gorazdova27,29
10Gorazdova31,33
11Levočská20
12Levočská22

VÝCHOD

15Fraňa Kráľa4,6
16Banícka10,12,14
78Zimná102,103
81Zimná104,105
82Zimná106,107
83Zimná108,109
84Fraňa Kráľa8,10
85Fraňa Kráľa12,14
86Slovenská44,46

SVB
87Slovenská48,50
88Slovenská52,54
89Moravská3,4
90Moravská5,6
91Moravská7,8
93Slovenská36,38
94Slovenská32,34
95Kollárova10,12
96Kollárova6,8
97Kollárova2,4
366Slovenská26,28

SVB
416Rázusova56,58

od
1.1.2015

SVB
420Koceľová14,16

od
1.1.2016

ZA HORNÁDOM

17Za Hornádom1
18Za Hornádom2
19Za Hornádom3
20Za Hornádom4,5
21Za Hornádom6
22Za Hornádom8
23Za Hornádom9, 10
342E. M. Šoltésovej25,23
343E. M. Šoltésovej15,17,19,
21
345E. M. Šoltésovej9,7
346E. M. Šoltésovej 5,3

TARČA

24Topoľová1,3,5
25Brezová18,19,20
26Brezová15,16,17
369Gaštanová3,5
370Gaštanová7,9
28Lipová18,19
371Topoľová2,4
372Topoľová6,8
30Brezová21,22,23
31Lipová1,2,3,4
32Lipová9,10,11,12
33Agátová5,6,7
34Javorová1,2
35Javorová3,4
36Javorová5,6
37Brezová2
38Brezová1
39Dubová11
40Brezová3,4,5,6
41Javorová7,8,9,10
42Brezová7,8,9,10
43Dubová1,2
44Dubová12,13,14,
15
63Brezová25
92Gemerská20
384Mlynská18

od 3.9.2012

MIER

24Topoľová1,3,5
45Št. nábrežie4,5,6,7
46J. Wolkera9,11,13,15
47J. Wolkera17,19,21,23
48J. Wolkera14
49Bezručova1,3
50Št. nábrežie1
950Št. nábrežie2
51Tr. 1. mája13,15,17,19
52Tr. 1. mája9,11
373J. Wolkera33,35
374J. Wolkera37,39
58J. Matušku12
59J. Matušku10
60Krčméryho2,4,6,8
61Tr.1. mája22
62Tr.1. mája24
64Jilemnického5,7
65Jilemnického9,11,13,15
66Št. nábrežie12
67J. Wolkera26,28
425J. Wolkera30
426J. Wolkera32
427J. Wolkera34
69Št. nábrežie10
70Jilemnického4,6
71Tr. 1. mája61
72Tr. 1. mája57,59
73Tr. 1. mája55
74St. nábrežie14
100J. Wolkera29,31
328Tr. 1. mája26
347Št. nábrežie18,
19,20
349Št. nábrežie15
363J. Wolkera16

SVB
381Medza10
414Medza11

od 1.6.2013
418Medza12

od 1.9.2015
422Medza3

od 1.1.2017
433Komenského9,11,13,15

HURBANOVA

75Hurbanova12
76Hurbanova13
77Hurbanova14,15
98Hurbanova9

ZÁPAD I

300Kováčska1
301Kováčska2
302Kováčska3
303Kováčska4
304Strojnícka1,2,3,4
308Strojnícka5
309Stolárska1,3
311Hutnícka9
312Hutnícka7
313Hutnícka5
314Hutnícka3
316Hutnícka1
317Hrnčiarska1,2
319Zámočnícka1,2
321Kolárska2
322Kolárska1,3
324Kamenárska1,2,3,4
329Tkáčska3,4
331Tkáčska2
332Tkáčska1
333Duklianska58
334Duklianska56
335Duklianska54
337Hutnícka8
338Hutnícka12
339Hutnícka14
340Tkáčska8,9,10
341Tkáčska5,6,7

GELNICA

197Tehelná2
204Tehelná5
214Tehelná7
222Záhradná3
224Záhradná9
225Záhradná8
228Záhradná12
231Záhradná14
240Záhradná11

KROMPACHY

101Hlavná39
174Lorencova3
177Lorencova11
198Mlynská6
199Mlynská7
203Mlynská8
205Slovinská3
208Slovinská5
213Mlynská2
216Slovinská1
218Slovinská6
221Mlynská3
226Slovinská7
227Slovinská8
229Mlynská9,10,11
385Maurerova45,46,47

od 1.10.2012
386Maurerova42,43,44

od 1.11.2012
387Maurerova39,40,41

od 1.11.2012
388Maurerova4,5,6

od 1.1.2013
389Maurerova11,12

od 1.1.2013
390Maurerova17,18,19

od 1.12.2012
391Maurerova20,21,22

od 1.12.2012
392Maurerova23,24,25

od 1.12.2012
393Maurerova32

od 1.1.2013
394Maurerova33

od 1.1.2013
395Poštová5

od 1.1.2013
396Hlavná2

od 1.1.2013
398Hlavná16,17,18

od 1.1.2013
399Hlavná19,20,21

od
1.1.2013
401Hlavná24

od 1.1.2013
402Hlavná30,31

od 1.1.2013
403Hlavná32

od 1.1.2013
404Hlavná33,34

od 1.1.2013
405Hlavná35

od 1.1.2013
407Hlavná37,38

od 1.1.2013
408Hlavná41

od 1.1.2013
409Lorencova9

od 1.1.2013
410Lorencova10

od 1.1.2013
411Lorencova12

od 1.1.2013
413Maurerova7,8,9,10

od 1.5.2013

MARGECANY

142Školská1
143Školská3
383Obchodná6

od 1.8.2012
423Železničná20,21

od 1.5.2017
424Železničná22,23

od 1.7.2017
428Školská5,7

od 1.7.2018
429Školská9, 11

od 1.7. 2018
430Školská13, 14

od 1.7.2018

SPIŠSKÉ VLACHY

144Včelná15

od 1.1.2008
145Včelná13

od 1.7.2008
155Jarná2

od 1.7.2008
156Včelná18

od 1.7.2008
1669. mája28

od
1.7.2008

SVB
1809. mája26

od 1.11.2012
192Včelná17

od 1.7.2008
195Včelná14

od 1.7.2008
2379. mája21
2389. mája20
2399. mája19
3759. mája22

od 1.1.2008
376Včelná16

od 1.7.2008

SVB
3789. mája25

od 1.7.2008
3799. mája29

od 1.7.2008

SVB
3809. mája27

od 1.3.2009

SVB

SPIŠSKÉ PODHRADIE

163Májová43
182Štúrova4
183Štúrova6
186Štúrova7
187Štúrova8

SMIŽANY

127Staničná8
128Rázusova14
129Rázusova3
130Rázusova1
133Rázusova10
135Staničná12
167Staničná10
232Kpt. J. Nálepku52
421Rázusova12

od 1.1.2017

ZÁPAD II

350Za kaštieľom1
351Nálepkova19,21
352Nálepkova17
353Nálepkova23
354Nálepkova15,13
355Nálepkova11,9
356Nálepkova7
357Nálepkova5
358Nálepkova1,3
359Za kaštieľom3
360Za kaštieľom4
361Za kaštieľom6
362Za kaštieľom5

VIDIEK

194Jamník254
160Nemešany2
212Odorín6
193Spišský Hrušov110
382Školská17, Markuš

od 1.1.2012
412Školská686,
Nálepkovo

od 1.4.2013
415Levočská136, Harichovce

od
1.6.2013
417Sadrovcová 19,Nov. Huta

od 1.1.2015
419Zapálenica328, Rudňany

od 1.1.2016

SVB