Členovia Kontrolnej komisie v období rokov 2023 – 2028:

 

Ing. Ján Čarnogurský              predseda

Ing. Michal Orinin                    podpredseda

Marián Frančák                          člen

Peter Lesňák                                člen

Mgr. Milan Kudrik                     člen