Členovia Kontrolnej komisie v období rokov 2023 – 2028:

Mgr. Jana Bobková                   predsedníčka

Ing. Ján Čarnogurský               podpredseda

Peter Lesňák                               člen

Ing. Rudolf Leško                       člen

Ing. Michal Orinin                      člen