Pondelok 7.30 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 14.30 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 14.30 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 14.30 hod.

Obedná prestávka: 11:30 – 12:00 hod.

Žiadame nájomcov a vlastníkov bytov, aby dodržiavali stránkové dni BD Spišská Nová Ves.

Do budovy BD Spišská Nová Ves je nájomcom a vlastníkom bytov vstup počas nestránkových dní umožnený len ak si vopred telefonicky dohovorili stretnutie.