Kategória: Aktuálne informácie

Zvýšenie ceny stočného od 5. mája 2021

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0012/2021/V, podľa ktorého bola schválená od 5. 5. 2021 nová cena stočného: Služba Pôvodná cena s DPH Upravená cena s DPH Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody...

Čítať viac

Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP platný na rok 2021

      V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy správca vydáva mesačný zálohový predpis  platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP.       V zmysle zmluvy  o výkone správy je...

Čítať viac

OZNAM – prvomontáž PRVN

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sme v decembri 2020 oznámili, že prvomontáž PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) bude vykonaná v januári 2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID-19 oznamujeme, že prvomontáž rádiových PRVN bude vykonaná v neskoršom náhradnom termíne. O náhradnom termíne budú užívatelia bytov vopred...

Čítať viac