Kategória: Aktuálne informácie

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať: v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN od 10. decembra 2020 do 21. decembra 2020, v bytoch, kde sú nainštalované rádiové, digitálne PRVN od...

Čítať viac

ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku 2020: „Predstavenstvo BD SNV  v zmysle Stanov BD SNV čl. 69...

Čítať viac

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

O z n á m e n i e o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01.09.2020 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia: V súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR...

Čítať viac

Ponúka konzultácie

spojené s vykonávaním funkcie zástupcov vlastníkov v bytových domoch Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov ponúka od 01. 07. 2019 konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia každý pondelok od 13:30 do 15:30 hod. (v mesiacoch júl a august) v zasadačke Bytového družstva otázky, ktoré chcete prerokovať, môžete vopred zasielať na email:...

Čítať viac