Zvýšenie ceny vodného a stočného od 13. mája 2024

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0017/2024/V, podľa ktorého bola schválená nová cena vodného a stočného:

 Služba cena platná od 23. 10. 2023 s DPH cena platná od 13. 5. 2024 s DPH 
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,5197 €/m3 1,8296 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,4695 €/m3 1,6276 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné 2,9892 €/m3 3,4572 €/m3

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0017/2024/V, podľa ktorého bola schválená nová cena vodného a stočného:

Zvýšenie ceny vodného a stočného predstavuje nárast oproti predchádzajúcej platnej cene o 15,66 %.

Zvýšenie ceny vodného a stočného o 0,468 €/m3 s DPH predstavuje pri ročnej spotrebe 50 m3/byt nárast nákladov o 23,40 €/byt.

Oddelenie TaVH BD SNV