Členovia Predstavenstva v období rokov 2023 – 2028:

Mgr. Soňa Bobková           predsedníčka (Za Hornádom a Tarča)

Janka Plencner                  1. podpredsedníčka (Mesto – stred)

Ing. Maroš Mihalik            2. podpredseda (Za Hornádom a Tarča)

Mgr. Andrea Balážiová     člen (sídl. Mier)

Patrícius Kováč                 člen (sídl. Mier)

Katarína Markulíková       člen (sídl. Západ II. a Smižany)

Ing. Vladislav Müller        člen (Vidiek)

Eva Oelschlägerová         člen (sídl. Západ I.)

Ladislav Pavelka               člen (sídl. Západ I.)