Dôležité informácie

ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku...

Čítať viac

Oznam

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, klientom BD SNV a nájomcom BD SNV že dňom 30.06.2020 skončil vo funkcii riaditeľa Bytového družstva Spišská Nová Ves Ing. Vladimír Filinský. Od 01.07.2020 až do vymenovania nového riaditeľa /01.08.2020/ bude zastupovať výkon funkcie...

Čítať viac

Máte technicku poruchu v domácnosti?

Mozete si ju nahlásiť u nas

nahlásiť