Údržbárske stredisko BD SNV zabezpečuje údržbu bytových domov v profesiách:

  • elektro silnoprúd, slaboprúd
  • ústredné kúrenie
  • voda, sanita
  • sklenárske práce
  • zámočnícke práce 

Údržbárske stredisko BD SNV ďalej zabezpečuje:

  • montáž MaRT, vyregulovanie rozvodov ÚK a nadväznej montáže meracej a regulačnej techniky
  • prvotnú montáž a následné povinné ciachové výmeny vodomerov na SV a TÚV na základe spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a zákona č. 657/2005 Z.z. o energetike.
  • práce potrebné na vyregulovanie rozvodov a stúpačiek TÚV pre zabezpečenie potrebnej cirkulácie (viac informácií TU )
  • rekonštrukciu (odstraňovanie azbestových materiálov) stúpačkových rozvodov plynových, vodovodných a kanalizačných
  • odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi s platnosťou pre celé územie SR – odborná demontáž/sanácia eternitových striech a opláštenia budov