Kontakt

Adresa:

 

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Kamenárska 5, 052 01, Spišská Nová Ves

Kancelária Tel. číslo Mobil. číslo e-mail
Spojovateľ – do 15:00 vrátnica 41 66 500 vratnica@bdsnv.sk
Dispečing – od 15:00 41 66 501 +421 905 499 881 vratnica@bdsnv.sk

 

PREDSTAVENSTVO BD SNV

Funkcia Lokalita Telefónny kontakt
predseda predstavenstva
BD
Za Hornádom Mgr. Soňa Bobková +421 918 113 656 +421 907 688 822
1. podpredseda predstavenstva
BD
sídl. Západ I. Mgr. Mária Peklanská +421 918 689 221
2. podpredseda predstavenstva
BD
sídl. Mier Juraj Karpinský +421 918 689 240 +421 908 391 858
člen predstavenstva BD sídl. Západ II. Denisa Dolníková +421 914 182 074
člen predstavenstva BD sídl. Mier Ing. Jozef Joppa
člen predstavenstva BD sídl. Západ I. Ing. Zuzana Krajňáková +421 918 689 223
člen predstavenstva BD sídl. Tarča Ing. Maroš Mihalik +421 905 445 838 +421 903 104 520
člen predstavenstva BD Gelnica a okolie Eva Liptáková +421 905 591 488
člen predstavenstva BD mesto a sídl. Východ Janka Plencner +421 905 462 081

PRÍZEMIE – Údržbárske stredisko

Kancelária Tel. číslo Mob. číslo e-mail
Dispečing – do 14:45 117 Gavalierová 41 66 504 +421 905 499 881 dispecing@bdsnv.sk
Vedúci strediska Údržba 118 Ing. Hvizdoš 41 66 503 +421 915 992 483 hvizdos@bdsnv.sk
Dodavateľská údržba 116 Ing. Marjaniková 41 66 505 +421 917 525 074 marjanikova@bdsnv.sk
Fakturačné oddelenie ÚS Mgr. Štrauchová 41 66 506 +421 907 023 295 strauchova@bdsnv.sk
Výťahy 113 Javorský 41 66 507 +421 905 479 665 vytahy@bdsnv.sk
Galdon 41 66 507 +421 915 992 487 galdon@bdsnv.sk
Čuba 41 66 507 +421 905 231 990 cuba@bdsnv.sk
Elektro 115 Michalko J. 41 66 508 +421 918 685 531 michalko@bdsnv.sk
113 Žec 41 66 507 +421 905 943 984 elektro@bdsnv.sk

1. POSCHODIE – Úsek riaditeľa

Kancelária Tel. číslo Mob. číslo e-mail
Riaditeľ 206 Ing. Kamil Maršalek 41 66 522 +421 917 576 550 riaditel@bdsnv.sk
Sekretariát riaditeľa 207 Vydrová 41 66 524 +421 918 689 249 sekretariat@bdsnv.sk

Právne a bytové oddelenie

Kancelária Tel. číslo Mob. číslo e-mail
Právne oddelenie 210 Mgr. Dunčková 41 66 560 +421 915 992 484 pravne@bdsnv.sk
Samostatný odb. referent 208 Zvolenská 41 66 525 +421 918 794 891 zvolenska@bdsnv.sk
Bytové odd. – nájomné Kováčová 41 66 543 +421 905 943 511 kovacova@bdsnv.sk
Bytové odd. – nájomné 212 Hvizdošová 41 66 542 +421 915 992 475 hvizdosova@bdsnv.sk

2. POSCHODIE – Ekonomický úsek

Kancelária Tel. číslo Mob. číslo e-mail
Námestník 313 Ing. Muchová 41 66 545 +421 905 253 901 namestnik@bdsnv.sk
Vedúca všeobecnej učtárne 301 Letkovská 41 66 547 +421 915 992 479 letkovska@bdsnv
Vseobecná účtáreň 309 Blahutová 41 66 548 +421 915 992 476 financnyreferent@bdsnv.sk
Hovančíková 41 66 557 +421 908 798 422 hovancikova@bdsnv.sk
Marchynová 41 66 549 +421 915 992 480 marchynova@bdsnv.sk
303 Mikolajová 41 66 562 +421 904 380 303 mikolajova@bdsnv.sk
Stanková 41 66 559 +421 907 687 630 stankova@bdsnv.sk
311 Cibulová 41 66 544 +421 905 796 938 cibulova@bdsnv.sk
302 Fecková 41 66 528 +421 907 907 690 feckova@bdsnv.sk
Fond prevádzky, údržby a opráv Antošová 41 66 546 +421 915 992 469 antosova@bdsnv.sk
Personálne a mzdové oddelenie 310 Mgr. Bdžochová 41 66 527 +421 905 468 641 mzdove@bdsnv.sk

Tepelné a vodné hospodárstvo

Kancelária Tel. číslo Mob. číslo e-mail
Energetik 307 Ing. Badzik 41 66 552 +421 907 182 111
badzik@bdsnv.sk
Referent Mgr.Dutková 41 66 552 +421 908 218 284
dutkova@bdsnv.sk
Vodné hospodárstvo 308 Lesňáková 41 66 551 +421 915 992 478 lesnakova@bdsnv.sk
Tepelné hospodárstvo Fabián 41 66 550 +421 918 689 250 tepelne@bdsnv.sk

Technický úsek

Kancelária Tel. číslo Mob. číslo e-mail
Investičná výstavba 306
Ing. Ontková 41 66 556 +421 915 439 567 slovinska@bdsnv.sk
304 Ing. Filipová 41 66 555 +421 905 245 529 technika@bdsnv.sk

Sklad

Sklad Žecová 41 66 510 +421 905 638 406 sklad@bdsnv.sk
Hozová 41 66 511 +421 915 992 493
Michalko V. 41 66 513 +421 908 983 424 zasobovanie@bdsnv.sk

Krompachy

Ing. Marčišovská +421 918 689 251 krompachy@bdsnv.sk