Archive for Author: bdsnv

Zvýšenie ceny stočného od 5. mája 2021

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0012/2021/V, podľa ktorého bola schválená od 5. 5. 2021 nová cena stočného: Služba Pôvodná cena s DPH Upravená cena s DPH Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody...

Čítať viac

Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP platný na rok 2021

      V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy správca vydáva mesačný zálohový predpis  platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP.       V zmysle zmluvy  o výkone správy je...

Čítať viac

OZNAM – prvomontáž PRVN

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sme v decembri 2020 oznámili, že prvomontáž PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) bude vykonaná v januári 2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID-19 oznamujeme, že prvomontáž rádiových PRVN bude vykonaná v neskoršom náhradnom termíne. O náhradnom termíne budú užívatelia bytov vopred...

Čítať viac