Archive for Author: bdsnv

ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku 2020: „Predstavenstvo BD SNV  v zmysle Stanov BD SNV čl. 69...

Čítať viac

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

O z n á m e n i e o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01.09.2020 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia: V súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR...

Čítať viac

Oznámenie o zrušení schôdze vlastníkov

OZNAM Vzhľadom na opakujúcu sa mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosť preventívnych opatrení, oznamujeme Vám, že Bytové družstvo Spišská Nová Ves ruší až do odvolania všetky schôdze a zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Hlasovanie o konkrétnych otázkach je možné realizovať formou písomného hlasovania v bytovom dome za zvýšených hygienických...

Čítať viac