Výročná správa za rok 2023

Výročná správa Bytového družstva SNV za rok 2023