Prehľad spotrieb ÚK, ohrevu TV za roky 2021 až 2023 a koeficienty SV a TV za rok 2023

Prehľad spotrieb ÚK, ohrevu TV za roky 2021 až 2023 a koeficienty SV a TV za rok 2023