Kategória: Aktuálne informácie

Ponúka konzultácie

spojené s vykonávaním funkcie zástupcov vlastníkov v bytových domoch Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov ponúka od 01. 07. 2019 konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia každý pondelok od 13:30 do 15:30 hod. (v mesiacoch júl a august) v zasadačke Bytového družstva otázky, ktoré chcete prerokovať, môžete vopred zasielať na email:...

Čítať viac

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO: 00174505 Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves kontaktné údaje: Ing. Vladimír Filinský, riaditeľ Bytového družstva Spišská Nová Ves ______________________________________________________________________ ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY...

Čítať viac

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom  správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.   V súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov...

Čítať viac

Zvýšenie ceny tepla v Spišskej Novej Vsi

Dňa 12.2.2019 sme od dodávateľa tepla – Emkobel a.s. Sp. Nová Ves emailom získali informáciu o ďalšom zvýšení ceny tepla vo variabilnej zložke tepla. Podľa rozhodnutia č. 0191/2019/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platného od 12. 2. 2019 sa zvýšila variabilná zložka maximálnej ceny tepla zo sumy 0,0442 €/kWh bez...

Čítať viac

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Právnik Bytového družstva Spišská Nová Ves

Bytové družstvo Spišská Nová Ves týmto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Právnik Bytového družstva Spišská Nová Ves   Predpokladaný termín nástupu: 18.3.2019, zastupovanie počas materskej dovolenky stáleho zamestnanca Požadované vzdelanie:  minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo Prax: prax minimálne 2 roky, uprednostňujeme prax a skúsenosti v oblasti správy bytových...

Čítať viac

AKTUÁLNE INFORMÁCIE č. 2/2018

Bytové družstvo Spišská Nová Ves vydáva AKTUÁLNE INFORMÁCIE č. 2/2018 pre vlastníkov a nájomcov bytov a NP v správe BD SNV 1. INFORMÁCIE PRÁVNEHO A BYTOVÉHO ODDELENIA 1.1. Novela Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 01. 11. 2018 Bytové družstvo Spišská...

Čítať viac

Údržba priľahlých chodníkov k bytovým domom

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 20. 05. 2018 došlo k rozšíreniu povinnosti správcov miestnych komunikácii v rámci Cestného zákona prijatím zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. S touto zmenou došlo k...

Čítať viac