Kategória: Aktuálne informácie

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

Vážení vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe BD SNV, v súvislosti s Vyhlásením mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky na celom území Slovenska došlo k uvoľneniu opatrení od 05.05.2020, vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia: od 11.05.2020 (pondelok) BD SNV povoľuje vstup do budovy BD SNV...

Čítať viac

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať: v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN od 10. decembra 2019 do 21. decembra 2019, v bytoch, kde sú nainštalované...

Čítať viac

Ponúka konzultácie

spojené s vykonávaním funkcie zástupcov vlastníkov v bytových domoch Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov ponúka od 01. 07. 2019 konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia každý pondelok od 13:30 do 15:30 hod. (v mesiacoch júl a august) v zasadačke Bytového družstva otázky, ktoré chcete prerokovať, môžete vopred zasielať na email:...

Čítať viac