Stránkové dni

Pondelok: 8:00 – 16:30
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 8:00 – 13:00

Obedná prestávka: 11:30 12:00 hod.

Žiadame nájomcov a vlastníkov bytov, aby dodržiavali stránkové dni BD Spišská Nová Ves.

Do budovy BD Spišská Nová Ves je nájomcom a vlastníkom bytov vstup počas nestránkových dní umožnený len ak si vopred telefonicky dohovorili stretnutie.