Kontakt

Home / Kontakt

Adresa:

Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
  Kancelária Tel. číslo Mobil. číslo e-mail
Spojovateľ do 15.00 hod. vrátnica   41 66 500
PRÍZEMIE – Údržbárske stredisko
Dispečing – do 15.15 hod. 117 Gavalierová 41 66 504 0905 499 881 dispecing@bdsnv.sk
Vedúci vodo-ÚK 118 Ing. Hvizdoš 41 66 503 0915 992 483 hvizdos@bdsnv.sk
Dodavateľská údržba 116 Ing. Marjaniková 41 66 505 0917 525 074 marjanikova@bdsnv.sk
Ing. Vaško 0915 984 425 vasko@bdsnv.sk
Fakturačné oddelenie ÚS Ing. Tokarčíková 41 66 506 0918 584 012 tokarcikova@bdsnv.sk
Výťahy 113 Javorský 41 66 507 0905 479 665 vytahy@bdsnv.sk
Lesňák 0918 685 532 lesnak@bdsnv.sk
Elektro Žec 41 66 508 0905 943 984 elektro@bdsnv.sk
Michalko J. 0918 685 531 michalko@bdsnv.sk
Zásobovač Michalko V. 41 66 513 0908 983 424 zasobovanie@bdsnv.sk
1. POSCHODIE – Úsek riaditeľa
Riaditeľ 206 Ing. Filinský 41 66 522 0905 257 865 riaditel@bdsnv.sk
Sekretariát 207 Vydrová 41 66 524 0918 689 249 sekretariat@bdsnv.sk
Asistent 208 Ing. Kandráčová 41 66 525 0915 992 476 asistent@bdsnv.sk
Právne oddelenie 210 JUDr. Guoth 41 66 560 0915 509 160 pravne@bdsnv.sk
Personálne a mzdové oddelenie 212 Schmidtová 41 66 527 0918 689 225 mzdove@bdsnv.sk
2. POSCHODIE – Ekonomický úsek
Námestník 313 Ing. Muchová 41 66 545 0905 253 901 namestnik@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 311 Ing. Rušinová 41 66 544   ekonomika@bdsnv
Vseobecná účtáreň 309 Slebodníková 41 66 548 0915 992 482 slebodnikova@bdsnv.sk
Záhradníková 41 66 557 0917 343 484 zahradnikova@bdsnv.sk
Mulíková 41 66 549 0915 992 494 mulikova@bdsnv.sk
303 Barbušová 41 66 559 0915 992 470 ekonom@bdsnv.sk
Šmelková 41 66 562 0918 689 224 smelkova@bdsnv.sk
Vedúca všeobecnej učtárne 310 Letkovská 41 66 547 0915 992 479 letkovska@bdsnv.sk
Fond prevádzky, údržby a opráv Antošová 41 66 546 0915 992 469 antosova@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 301 Fecková 41 66 528 0908 287 666 bytove@bdsnv.sk
Nájomné Marchynová 41 66 541 0915 992 480 marchynova@bdsnv.sk
Nájomné 302 Hvizdošová 41 66 542 0915 992 475 hvizdosova@bdsnv.sk
Vrončová 41 66 543 0918 689 227 vroncova@bdsnv.sk
Tepelné a vodné hospodárstvo
Energetik 307 Ing. Spusta 41 66 552 0905 479 663 energetik@bdsnv.sk
Technik údržby energetických a plynárenskych zariadení Ing. Badzik  
Vodné hospodárstvo 308 Lesňáková 41 66 551 0915 992 478 lesnakova@bdsnv.sk
Tepelné hospodárstvo Fabián 41 66 550 0918 689 250 tepelne@bdsnv.sk
Technický úsek
Investičná výstavba 306 Ing. Holotňáková 41 66 553 0915 992 474 holotnakova@bdsnv.sk
Ing. Slovinská 41 66 556 0918 979 570 slovinska@bdsnv.sk
Investičná výstavba 304 Ing. Filipová 41 66 555 0905 245 529 technika@bdsnv.sk
 
Sklad Žecová 41 66 510 0905 638 406 sklad@bdsnv.sk
Hozová 41 66 511 0915 992 493
Krompachy Ing. Marčišovská 0918 689 251 krompachy@bdsnv.sk