Kontakt

Adresa:

Bytové družstvo Spišská Nová Ves Kamenárska 5, 052 01, Spišská Nová Ves

 

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Kamenárska 5, 052 01, Spišská Nová Ves

KanceláriaTel. čísloMobil. čísloe-mail
Spojovateľ – do 15:00 vrátnica41 66 500+421 905 499 881vratnica@bdsnv.sk
Dispečing – od 15:0041 66 501+421 905 499 881vratnica@bdsnv.sk

PREDSTAVENSTVO BD SNV

FunkciaLokalitaTelefónny kontakt
predseda predstavenstva BDZa HornádomMgr. Soňa Bobková+421 918 113 656+421 907 688 822
1. podpredseda predstavenstva BDsídl. Západ I.Mgr. Mária Peklanská+421 918 689 221
2. podpredseda predstavenstva BDsídl. MierJuraj Karpinský+421 918 689 240+421 908 391 858
člen predstavenstva BDsídl. Západ II.Denisa Dolníková+421 914 182 074
člen predstavenstva BDsídl. MierIng. Jozef Joppa
člen predstavenstva BDsídl. Západ I.Ing. Zuzana Krajňáková+421 918 689 223
člen predstavenstva BDsídl. TarčaIng. Maroš Mihalik+421 905 445 838+421 903 104 520
člen predstavenstva BDGelnica a okolieEva Liptáková+421 905 591 488
člen predstavenstva BDmesto a sídl. VýchodJanka Plencner+421 905 462 081

PRÍZEMIE – Údržbárske stredisko

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Dispečing – do 14:45117Gavalierová41 66 504+421 905 499 881dispecing@bdsnv.sk
Vedúci vodo-ÚK118Ing. Hvizdoš41 66 503+421 915 992 483hvizdos@bdsnv.sk
Dodavateľská údržba116Ing. Marjaniková41 66 505+421 917 525 074marjanikova@bdsnv.sk
Fakturačné oddelenie ÚSMgr. Štrauchová41 66 506+421 907 023 295strauchova@bdsnv.sk
Výťahy113Javorský41 66 507+421 905 479 665vytahy@bdsnv.sk
Galdon41 66 507+421 915 992 487galdon@bdsnv.sk
Čuba41 66 507+421 905 231 990cuba@bdsnv.sk

1. POSCHODIE – Úsek riaditeľa

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Riaditeľ206Ing. Filinský41 66 522+421 905 257 865riaditel@bdsnv.sk
Sekretariát riaditeľa207Vydrová41 66 524+421 918 689 249sekretariat@bdsnv.sk
Asistent riaditeľa208Zvolenská41 66 525+421 918 794 891zvolenska@bdsnv.sk

Právne a bytové oddelenie

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Právne oddelenie210Mgr. Dunčková41 66 560+421 915 992 484pravne@bdsnv.sk
Bytové odd. – nájomnéKováčová41 66 543+421 905 943 511kovacova@bdsnv.sk
Bytové odd. – nájomné212Hvizdošová41 66 542+421 915 992 475hvizdosova@bdsnv.sk

2. POSCHODIE – Ekonomický úsek

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Námestník313Ing. Muchová41 66 545+421 905 253 901namestnik@bdsnv.sk
Vedúca všeobecnej učtárne301Letkovská41 66 547+421 915 992 479letkovska@bdsnv
Vseobecná účtáreň309Ing. Kandráčová41 66 548+421 915 992 476kandracova@bdsnv.sk
Hovančíková41 66 557+421 908 798 422hovancikova@bdsnv.sk
Marchynová41 66 549+421 915 992 480marchynova@bdsnv.sk
303Mikolajová41 66 562+421 917 841 421mikolajova@bdsnv.sk
Stanková41 66 549+421 907 687 630stankova@bdsnv.sk
311Cibulová41 66 544+421 905 796 938cibulova@bdsnv.sk
302Fecková41 66 528+421 907 907 690feckova@bdsnv.sk
Fond prevádzky, údržby a oprávAntošová41 66 546+421 915 992 469antosova@bdsnv.sk
Personálne a mzdové oddelenie310Mgr. Bdžochová41 66 527+421 918 689 225mzdove@bdsnv.sk

Tepelné a vodné hospodárstvo

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Technik údržby energetických
a plynárenskych zariadení
307Ing. Kožuško41 66 552+421 905 479 663kozusko@bdsnv.sk
EnergetikIng. Badzik41 66 552+421 907 182 111
badzik@bdsnv.sk
Vodné hospodárstvo308Lesňáková41 66 551+421 915 992 478lesnakova@bdsnv.sk
Tepelné hospodárstvoFabián41 66 550+421 918 689 250tepelne@bdsnv.sk

Technický úsek

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Investičná výstavba306Ing. Holotňáková41 66 553+421 907 537 959holotnakova@bdsnv.sk
Ing. Slovinská41 66 556+421 915 439 567slovinska@bdsnv.sk
304Ing. Filipová41 66 555+421 905 245 529technika@bdsnv.sk

Sklad

SkladŽecová41 66 510+421 905 638 406sklad@bdsnv.sk
Hozová41 66 511+421 915 992 493
Michalko V.41 66 511+421 908 983 424

Elektro

ElektroMichalko J.41 66 512+421 918 685 531michalko@bdsnv.sk
Žec41 66 512+421 905 943 984elektro@bdsnv.sk