Kontakt

Adresa:

Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves

 KanceláriaTel. čísloe-mail
Spojovateľ – do 15:00
Dispečing – od 15:00
vrátnica41 66 500
41 66 501
vratnica@bdsnv.sk

PRÍZEMIE – Údržbárske stredisko

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Dispečing – do 14:45117Gavalierová41 66 504dispecing@bdsnv.sk
Vedúci vodo-ÚK118Ing. Hvizdoš41 66 503hvizdos@bdsnv.sk
Dodavateľská údržba116Ing. Marjaniková41 66 505marjanikova@bdsnv.sk
Fakturačné oddelenie ÚSMgr. Štrauchová41 66 506strauchova@bdsnv.sk
Výťahy113Javorský41 66 507vytahy@bdsnv.sk
Čubacuba@bdsnv.sk
ElektroŽec41 66 508elektro@bdsnv.sk
Michalko J.michalko@bdsnv.sk
ZásobovačMichalko V.41 66 513

1. POSCHODIE – Úsek riaditeľa

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Riaditeľ206Ing. Filinský41 66 522riaditel@bdsnv.sk
Sekretariát riaditeľa207Vydrová41 66 524sekretariat@bdsnv.sk
Asistent208Zvolenská41 66 525zvolenska@bdsnv.sk
Právne oddelenie209Mgr. Dunčková41 66 560pravne@bdsnv.sk
Personálne a mzdové oddelenie310Mgr. Bdžochová41 66 527mzdove@bdsnv.sk

2. POSCHODIE – Ekonomický úsek

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Námestník313Ing. Muchová41 66 545namestnik@bdsnv.sk
Vedúca všeobecnej učtárne301Letkovská41 66 547letkovska@bdsnv
Vseobecná účtáreň309Slebodníková41 66 548slebodnikova@bdsnv.sk
Záhradníková41 66 557zahradnikova@bdsnv.sk
Stanková41 66 549stankova@bdsnv.sk
303Mikolajová41 66 559mikolajova@bdsnv.sk
Cibulová41 66 562cibulova@bdsnv.sk
311Ing. Kandráčová41 66 544kandracova@bdsnv.sk
Fond prevádzky, údržby a opráv302Fecková41 66 528bytove@bdsnv.sk
Antošová41 66 546antosova@bdsnv.sk
Nájomné212
210
Hvizdošová41 66 542hvizdosova@bdsnv.sk
Kováčová41 66 543kovacova@bdsnv.sk

Tepelné a vodné hospodárstvo

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Energetik307Ing. Spusta41 66 552energetik@bdsnv.sk
Technik údržby energetických a plynárenskych zariadeníIng. Badzik badzik@bdsnv.sk
Vodné hospodárstvo308Lesňáková41 66 551lesnakova@bdsnv.sk
Tepelné hospodárstvoFabián41 66 550tepelne@bdsnv.sk

Technický úsek

KanceláriaTel. čísloMob. čísloe-mail
Investičná výstavba306Ing. Holotňáková41 66 553holotnakova@bdsnv.sk
Ing. Slovinská41 66 556slovinska@bdsnv.sk
Investičná výstavba304Ing. Filipová41 66 555technika@bdsnv.sk
SkladŽecová41 66 510sklad@bdsnv.sk
Hozová41 66 511
KrompachyIng. Marčišovská0918 689 251krompachy@bdsnv.sk