Blog

Zvýšenie ceny vodného a stočného od 1. januára 2023

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0109/2023/V, podľa ktorého bola schválená od 1. 1. 2023 nová cena vodného a stočného:

 

Služba

cena platná

od 4. 8. 2022

s DPH

 cena platná

od 1. 1. 2023

s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom  (vodné)1,31520 €/m31,6081 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)1,48032 €/m31,7074 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné2,79552 €/m33,3155 €/m3

Zvýšenie ceny vodného a stočného predstavuje nárast oproti predchádzajúcej platnej cene o 18,60 %.

Vzhľadom k tomu, že posledná úprava mesačných zálohových predpisov bola k 1.3.2023 BD SNV nebude celoplošne upravovať mesačné zálohové predpisy. V prípade, že máte záujem o vyššiu, resp. inú úpravu zálohovej platby v položkách studená voda SV a studená voda SV na prípravu TUV môžete o ňu individuálne požiadať.

Oddelenie TaVH  BD SNV

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim,  že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov  (PRVN)  bude konať:

 

od 9. decembra 2022  do  31. januára  2023.

 

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiaci  január 2023, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.

 

Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním odpočtu. Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu preukázať poverením vydaným BD SNV. Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu.

 

V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu, bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská Nová Ves. V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené ani po zaslaní doporučeného listu, budeme postupovať pri spracovaní vyúčtovania  v zmysle  vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.

 

Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadom odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV Ing. Badzik, p. Lesňáková, Mgr. Dutková na tel. č. 41 665 52, 41 665 51 alebo prostredníctvom  e-mailových adries: badzik@bdsnv.sk ,  lesnakova@bdsnv.sk , dutkova@bdsnv.sk  .

 

odd. TaVH  BD SNV

V Spišskej Novej Vsi
14. novembra 2022

Zvýšenie ceny vodného a stočného od 4. augusta 2022

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0032/2022/V, podľa ktorého bola schválená od 4. 8. 2022 nová cena vodného a stočného:

Služba cena platná od 1.1.2022

s DPH

 cena platná od 1.3.2022

s DPH

cena platná od 4.8.2022

s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,30608 €/m3 1,30608 €/m3 1,31520 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,37988 €/m3 1,42128 €/m3 1,48032 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné 2,68596 €/m3 2,72736 €/m3 2,79552 €/m3

Zvýšenie ceny vodného a stočného predstavuje nárast od 1. 1. 2022 o 4,08 %.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves prehodnotí vydanie nových mesačných zálohových predpisov od 1.10.2022. V prípade, ak neobdržite upravený mesačný zálohový predpis sami zvážte jeho navýšenie.

Oddelenie TaVH  BD SNV

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings