Vedenie

Úlohou vedenia družstevnej organizácie je vytvárať podmienky pre trvalý technický a ekonomický rozvoj celého družstva v súlade s dlhodobou koncepciou družstva, riadiť jednotlivé organizačné jednotky a prostredníctvom nich plniť úlohy.

Vedenie zodpovedá P BD za činnosť družstva. Vedenie družstevnej organizácie vykonáva špecifické technické, ekonomické a prevádzkové činnosti, ktoré sú spoločné pre niektoré alebo všetky organizačné jednotky.

Riaditeľ BD: Ing. Kamil Maršalek
Telefón: 053/41 66 522
Mobil: +421 917 576 550
e-mail: riaditel@bdsnv.sk

Organizuje a riadi bežnú činnosť družstva, vymenovaný a odvolávaný je Predstavenstvom, v súlade s § 243 ods. 7 Obchodného zákonníka na základe výberového konania.

Riaditeľ družstva v postavení vedúceho organizácie plní povinnosti vedúceho zamestnanca podľa pracovno-právnych predpisov v súlade s § 9 a § 82 Zákonníka práce. V tejto súvislosti je riaditeľ družstva oprávnený vystupovať v kolektívnych, pracovno-právnych vzťahoch, uzatvárať a podpisovať kolektívnu zmluvu v súlade s § 229 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce a pracovné zmluvy so zamestnancami družstva v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce.

Riaditeľ je oprávnený konať vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených v súlade s príslušnými právnymi predpismi Zhromaždeniu delegátov a Predstavenstvu družstva. V tejto súvislosti je riaditeľ oprávnený a v súlade s § 15 Obchodného zákonníka splnomocnený podpisovať všetky písomnosti a právne úkony súvisiace s organizovaním a riadením činnosti družstva, ku ktorým ho splnomocní P BD.

Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje vedúci právneho a bytového úseku.

Vedúci právneho a bytového úseku: Mgr. Dunčková Ivana
Telefón: 053/41 66 560
Mobil: 0915 992 484
e-mail: pravne@bdsnv.sk

Organizuje a riadi činnosť právneho a bytového úseku, zabezpečuje činnosť spojenú s riadením a plní úlohu právnych rád vedeniu družstva a zamestnancom. Presadzuje, aby v činnosti organizácie boli uplatňované princípy zákonnosti.
Zabezpečuje a dohliada na činnosti družstva, vybavuje právnu a bytovú agendu organizácie. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje námestník a vedúci právneho a bytového úseku.

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings