Ekonomická oblasť

Stanovuje sa mesačný zálohový predpis na počet osôb?
Je potrebné oznámiť zmenu počtu osôb v byte?
Do ktorého dňa v mesiaci musím uhradiť mesačnú zálohovú platbu?
Mení sa mesačný predpis aj počas roka?
Čo musím urobiť ak zistím, že som pri platbe nájomného zadal zlý variabilný symbol?
Ak sa mi zdá výška mesačného predpisu nízka alebo vysoká, môžem požiadať o jeho úpravu?
Môžem nedoplatok uhradiť spolu s mesačnou platbou?
Kedy bude spracované konečné vyúčtovanie?
Kedy mi bude vrátený preplatok z konečného vyúčtovania?
Do kedy musím uhradiť nedoplatok z konečného vyúčtovania?
Je potrebné na vrátenie preplatku z konečného vyúčtovania nahlásiť číslo bankového účtu alebo mi bude preplatok vrátený automaticky na účet, z ktorého uhrádzam platby?
Ak nechcem aby mi bol vrátený preplatok na účet, môžem si ho odrátať od mesačných platieb?