Pohotovostná a havarijná služba

Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu, za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu a ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome, najmä: živelné udalosti, vytápanie bytov a spoločných priestorov z hlavných rozvodov SV, TÚV a ÚK a striech, únik plynu, stav výťahu ohrozujúci bezpečnosť prepravovaných osôb, skrat v elektrickom vedení bytového domu, prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, studenej vody, ÚK z dôvodu poruchy hlavných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, poškodenie alebo upchanie kanalizačnej prípojky. Odstránenie havarijného stavu pozostáva zo zásahu, ktorý iba zamedzí následnému vzniku škôd na majetku vlastníkov, resp. zabráni ohrozovaniu bezpečnosti bývania a osôb. Činnosť na zabezpečenie odstránenia havárií mimo času pracovnej doby zabezpečuje  pohotovostná služba, ktorá v prípade havárie je povinná vykonať prvý nutný zásah na ochranu majetku vlastníkov. Prvý zásah (v prípade havárie) je zásah pohotovostnej služby, pri ktorom sa nemusí úplne odstrániť porucha, iba sa zamedzí narastaniu prípadnej vzniklej škody na majetku vlastníkov, resp. zabráni ohrozovaniu bezpečnosti bývania.

Prvý zásah sa vzťahuje najmä na:

  1. a) živelnú udalosť(víchrica, povodeň, požiar, zemetrasenie),
  2. b) výpadok elektrickej energie alebo poškodenie elektrických rozvodov v dome,
  3. c) výpadok elektrickej energie v byte,
  4. d) porucha hlavných rozvodov teplej a studenej vody a rozvodov ÚK, vykurovacích telies a ich súčastí,
  5. e) porucha alebo upchatie kanalizačnej prípojky a kanalizačných zvodov,
  6. f) porucha regulátora tlaku plynu a únik plynu v byte alebo v spoločných priestoroch bytového domu,
  7. g) zatekanie zo strechy a dažďových zvodov,
  8. h) zaseknutie osoby vo výťahu.

 

Druhý a zásadný zásah je zásah, ktorý nasleduje po prvom zásahu a je nevyhnutný pre odstránenie porúch, ktoré sú vyšpecifikované v bodoch a) až g).

Druhý a zásadný zásah sa vykoná až po konzultácii so zástupcom vlastníkov, ktorý podľa dôležitosti sprevádzkovania technických zariadení domu alebo zabezpečenia dodávky vody, tepla, elektriny, odkanalizovania, a pod. rozhodne, či na ich realizáciu si vyžiada súhlas vlastníkov alebo dá súhlas a skutočnosť len oznámi vlastníkom na obvyklom mieste v bytovom dome.

 

Vlastníkov bytov a NP priestorov žiadame nahlasovať poruchy:

– v pracovné dni od 7:00 hod. do 15:00 hod. na telefónne číslo: 053/41 66 504,

– v pracovné dni po 15:00 hod. a v čase víkendov a sviatkov na telefónne číslo: 053/41 66 501.

 

Dispečing BD do 15:15 hod.: 053 / 41 66 504

Dispečing BD po 15:15 hod.: 053 / 41 66 501

Dispečing mobil: 0905 499 881

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings