Údržbárske práce

Údržbárske stredisko BD SNV zabezpečuje údržbu bytových domov v profesiách

 • elektro silnoprúd, slaboprúd
 • ústredné kúrenie
 • voda, sanita
 • sklenárske práce
 • zámočnícke práce

 

Údržbárske stredisko BD SNV ďalej zabezpečuje

 • montáž MaRT, vyregulovanie rozvodov ÚK a nadväznej montáže meracej a regulačnej techniky
 • prvotnú montáž a následné povinné ciachové výmeny vodomerov na SV a TÚV na základe spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a zákona č. 657/2005 Z.z. o energetike.
 • práce potrebné na vyregulovanie rozvodov a stúpačiek TÚV pre zabezpečenie potrebnej cirkulácie
 • rekonštrukciu (odstraňovanie azbestových materiálov) stúpačkových rozvodov plynových, vodovodných a kanalizačných
 • odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi s platnosťou pre celé územie SR – odborná demontáž/sanácia eternitových striech a opláštenia budov
 • výmena plastových výrobkov