OZNAM O ODPOČTOCH PRVN A BYTOVÝCH VODOMEROV

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje byvajúcim termíny odpočtov PRVN a bytových vodomerov, ktoré nájdete tu. Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov je zverejnený aj v aktuálnych informáciach č.2/2018, ktoré ste obdŕžali.