Návrh nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves ako najvyššieho orgánu družstva bola Predstavenstvu Bytového družstva Spišská Nová Ves stanovená úloha vypracovania návrhu nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves, ktorý bude Zhromaždeniu delegátov predložený na ich najbližšom zasadnutí.
    V zmysle vyššie uvedeného týmto vyzývame v mene Predstavenstva Bytového družstva Spišská Nová Ves všetkých členov BD SNV, aby  v termíne do 31.12.2018 predložili svoje návrhy na úpravu Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves,a to  písomne na adresu Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo prostredníctvom emailu na adresu pravne@bdsnv.sk
Súčasne platný Rokovací a volebný poriadok Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves nájdete na našej webovej stránke :

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_colored_button color=”orange” icon=”fa fa-file-pdf-o” title=”Rokovací” subtitle=”Poriadok” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FSKM_C30819071011220.pdf||target:%20_blank|”][vc_empty_space height=”64px”][dt_sc_colored_button color=”orange” icon=”fa fa-file-pdf-o” title=”Volebný” subtitle=”Poriadok” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FSKM_C30819071011211.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]