Údržba priľahlých chodníkov k bytovým domom

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 20. 05. 2018 došlo k rozšíreniu povinnosti správcov miestnych komunikácii v rámci Cestného zákona prijatím zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. S touto zmenou došlo k zrušeniu § 9 ods. 3 Cestného zákona, ktorým boli obce oprávnené v rámci preneseného výkonu štátnej správy prijať všeobecné záväzné nariadenie, ktoré upravovalo rozsah povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností zabezpečovať riadnu údržbu priľahlých chodníkov s prihliadnutím na miestne pomery.

Počnúc dňom 20. 05. 2018 vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností nezodpovedajú za škody vzniknuté nedostatočným udržiavaním priľahlých chodníkov k nehnuteľnostiam a v zmysle § 9 ods. 2 Cestného zákona  “Závady  v schodnosti miestnych komunikácii určených pre chodcov alebo schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácii” .

V zmysle vyššie uvedených informácii pri aplikácii do podmienok vlastníkov bytov  a nebytových priestorov platí, že schodnosť chodníkov pred bytovými domami, ktoré sú vo vlastníctve miest a obci (99 % bytových domov v správe BD SNV) sú povinné udržiavať nielen v zime, ale aj v lete príslušné mestá a obce.

Vzhľadom k tomu, že vstupujeme do zimného obdobia a taktiež z dôvodov praktického zabezpečenia vykonávania zimnej údržby pred bytovými domami v správe BD SNV sme v mene našich vlastníkov bytov a NP oslovili všetky mestá a obce, v ktorých sa nachádzajú bytové domy v správe BD SNV z dôvodu uistenia sa, že nové ustanovenia Cestného zákona budú z ich strany dodržané. Zároveň v mesiaci október sa uskutočnilo stretnutie s kompetentnými zamestnancami Mesta Spišská Nová Ves a Obce Smižany a zástupcami profesionálnych upratovacích spoločností,  ktoré  vykonávajú  aj  zimnú  údržbu vo väčšine  bytových  domoch v správe BD SNV.

Zástupcami spoločností nám bolo oznámené, že vzhľadom k zmene zákona nebudú poskytovať bytovým domom zimnú údržbu, pričom bytové domy, ktorých sa to týka budú o tom ešte písomne vyrozumené.  Pokiaľ by sa rozhodli vo vykonávaní zimnej údržby pokračovať, tak by zmluvným partnerom pre tieto spoločnosti boli už len mestá alebo obce.

Príslušné mestá a obce nám potvrdili, že si plne uvedomujú svoje povinnosti vyplývajúce  z Cestného zákona a zimnú údržbu chodníkov aj pred bytovými domami budú vykonávať v rozsahu svojich možností vlastnými personálnymi

a strojnými kapacitami. Momentálne neuvažujú o tom, aby pristúpili k individuálnemu preplácaniu vykonávania zimnej údržby bytovým domom.

Mestá a obce zároveň žiadajú vlastníkov bytov a NP o trpezlivosť a porozumenie, vzhľadom k tomu, že si plne uvedomujú nielen časovú, personálnu, ale aj finančnú náročnosť plnenia predmetných povinností.

Mesto Spišská Nová Ves zároveň oznamuje svojim občanom, že plán zimnej údržby nájdu na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves. Prípadne otázky alebo sťažnosti je potrebné adresovať priamo Oddeleniu výstavby a dopravy alebo Oddeleniu komunálneho servisu.

Zároveň však upozorňujeme vlastníkov bytov a NP, že vonkajšie schodištia pri bytových domoch sú súčasťou bytových domov, a preto povinnosť upratovať ich a následne zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody je na pleciach vlastníkov bytov a NP.

 

Give a Reply

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings