BD SNV v súvislosti s nákazou koronavírusom ponúka možnosť využitia služby spol. Delphia – dezinfekcia spoločných priestorov