ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku 2020:

„Predstavenstvo BD SNV  v zmysle Stanov BD SNV čl. 69 bod 1 zvoláva schôdzu Zhromaždenia delegátov najmenej raz ročne, zvyčajne v mesiaci jún. V súvislosti s vývojom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej šírením COVID-19, bude nový termín pravdepodobne stanovený v druhej polovici mesiaca september 2020.“

Predsedníčka P BD SNV
Mgr. Soňa Bobková