OZNAM – prvomontáž PRVN

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sme v decembri 2020 oznámili, že prvomontáž PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) bude vykonaná v januári 2020.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID-19 oznamujeme, že prvomontáž rádiových PRVN bude vykonaná v neskoršom náhradnom termíne. O náhradnom termíne budú užívatelia bytov vopred informovaní.

Ide o bytové domy:
Javorová 1,2
Javorová 3,4
Javorová 5,6
Brezová 18,19,20
Tehelná 5
Hurbanova 13
E.M. Šoltésovej 3,5
Gorazdova 27,29
Nálepkova 9,11
Záhradná 8
J. Wolkera 32
Dubová 12,13,14,15
Duklianska 54, Duklianska 56
Hviezdoslavova 2
Gorazdova 31,33
Nálepkova 17
Dubová 1,2

Ďakujeme za pochopenie

Bytové družstvo SNV 05.01.2020