Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP platný na rok 2021

      V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy správca vydáva mesačný zálohový predpis  platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP.

      V zmysle zmluvy  o výkone správy je správca oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných  zálohových platieb, ak je na to dôvod,  vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp. ak sa na základe ekonomických prepočtov zistí, že doterajšie preddavky nepostačujú na vykrytie skutočných nákladov za poskytované služby.

      Bytové družstvo Spišská Nová Ves v súlade so zmluvou o výkone správy týmto oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v zmysle rozhodnutia Predstavenstva Bytového družstva Spišská Nová Ves pristúpilo od 01. 03. 2021 k zvýšeniu príspevku na správu vo všetkých bytových domoch o mieru inflácie za rok 2020 vo výške 1,9%  vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

      Bytové družstvo Spišská Nová Ves zároveň oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že od 01. 03. 2021 pristupuje k vydaniu nových zálohových predpisov z dôvodu úpravy nákladov v niektorých bytových domoch, spravidla v položkách plyn na ÚK, plyn na ohrev teplej úžitkovej vody, elektrická energia spoločných častí a zariadení a poistné.

      BD SNV zabezpečí doručovanie mesačných zálohových predpisov vlastníkovi prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov oproti podpisu, resp. v  súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov a NP o doručovaní korešpondencie v termíne od 08. 02. 2021.

 

Spišská Nová Ves
01 .02. 2021

Give a Reply

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings