Prehľad spotrieb ÚK, ohrevu TÚV za roky 2018 až 2020 a koeficienty SV a TÚV za rok 2020