Oznámenie VSD

Oznámenie Východoslovenská distribučná, a.s. uviedla do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk  Aplikácia zobrazuje miesta na mape, ktoré sú aktuálne bez elektriny z dôvodu plánovaných prác alebo pre poruchy, ktoré už VSD eviduje.