Vlastník chce realizovať stavebné úpravy vo svojom byte – aký je postup?
Aké sú potrebné doklady k žiadosti o vyjadrenie k stavebnej úprave?
Ak chce vlastník bytu chce zmeniť dispozíciu kuchyne (zmeniť odberné miesto plynového zariadenia – napr.: plynovej pece)?
Kto povoľuje stavebné úpravy v byte?
Kontrola dodržiavania stavebných úprav podľa stavebného zákona?
Ako mám postupovať, ak si chcem dať zaskliť balkón/loggiu?
Akým spôsobom a komu hlásiť škodovú udalosť, ktorá mi vznikne v byte?
Akým spôsobom postupovať pri obnove bytového domu?
Aké spôsoby financovania sú možné pri obnove bytového domu?
Za akým účelom môžu vlastníci bytov a NP v zastúpení správcom požiadať o úver z ŠFRB ?
Môže si vlastník dať sám vymeniť vykurovacie teleso (radiátor) v byte?
Ak vlastník bytu už má namontované vykurovacie telesá vo svojom byte, ako zabezpečí montáž RVN ?