Zvýšenie ceny za dodávku tepla od 1. augusta 2022

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zvýšení maximálnej ceny tepla pre spoločnosť EMKOBEL, a.s., rozhodnutím č. 0301/2022/V, podľa ktorého bola schválená od 1. 8. 2022 maximálna cena tepla:

Služba pôvodná cena s DPH upravená cena s DPH
variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,05352 €/kWh 0,0612 €/kWh
fixná zložka maximálnej ceny tepla 152,211 €/kw 152,211 €/kw
prepočet dvojzložkovej ceny tepla 82,239 €/MWh 89,919 €/MWh

Zvýšenie ceny za dodávku tepla predstavuje nárast o 9,34 %.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves prehodnotí vydanie nových mesačných zálohových predpisov (od 1.10.2022). V prípade, že neobdržite upravený mesačný zálohový predpis sami zvážte jeho navýšenie.

Oddelenie TaVH BD SNV