Zvýšenie ceny vodného a stočného od 4. augusta 2022

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0032/2022/V, podľa ktorého bola schválená od 4. 8. 2022 nová cena vodného a stočného:

Služba cena platná od 1.1.2022

s DPH

 cena platná od 1.3.2022

s DPH

cena platná od 4.8.2022

s DPH

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 1,30608 €/m3 1,30608 €/m3 1,31520 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,37988 €/m3 1,42128 €/m3 1,48032 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné 2,68596 €/m3 2,72736 €/m3 2,79552 €/m3

Zvýšenie ceny vodného a stočného predstavuje nárast od 1. 1. 2022 o 4,08 %.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves prehodnotí vydanie nových mesačných zálohových predpisov od 1.10.2022. V prípade, ak neobdržite upravený mesačný zálohový predpis sami zvážte jeho navýšenie.

Oddelenie TaVH  BD SNV