Zníženie ceny vodného a stočného od 23. októbra 2023

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0180/2023/V, podľa ktorého bola schválená nová cena vodného a stočného:

Službacena platná od 1. 1. 2023
s DPH
cena platná od 23. 10. 2023
s DPH
Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné)1,6081 €/m31,5197 €/m3
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,7074 €/m31,4695 €/m3
Cena spolu za vodné a stočné3,3155 €/m32,9892 €/m3

 

Zníženie ceny vodného a stočného predstavuje pokles oproti predchádzajúcej platnej cene o 9,84 %.

Zníženie  ceny vodného a stočného o 0,3263 €/m3 s DPH predstavuje pri ročnej spotrebe 50 m3/byt  pokles nákladov o 16,32 €/byt.

 Oddelenie TaVH  BD SNV