Dokumenty

Stanovy BD

Bytové družstvo Spišská Nová Ves je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, založeným za účelom zabezpečovania bytových potrieb svojich členov.

Čítať viac

Rokovací a volebný poriadok zhromaždenia delegátov

Rokovací poriadok Zhromaždenia delegátov Bytového družstva upravuje postup a spôsob rokovania a volieb orgánov BD.

Čítať viac

Domový poriadok

Tento domový poriadok upravuje najmä vzťahy vlastníkov, nájomcov družstevných bytov a nebytových priestorov, bytového družstva a správcu domu pri užívaní bytov a nebytových priestorov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v bytovom dome, ako aj spôsob užívania spoločných častí a spoločných zariadení v bytovom dome.

Čítať viac

Dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty, ktoré môžu byť potrebné pre Vás

Čítať viac