Oblasť tepelného a vodného hospodárstva

V akom období sa vykoná vyúčtovanie za minulý rok ?
Je možnosť urobiť vyúčtovanie viackrát za rok ?
Musí vlastník/užívateľ sprístupniť byt k odpočtom vodomerov a meračov tepla?
Kto odsúhlasuje ceny tepla TÚV, ÚK a vodného stočného SV ?
Prečo sú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) umiestnené v hornej časti radiátora?
Prečo nekúri celý radiátor, keď máme vyregulovanú sústavu a merače?
Aká vyhláška upravuje začiatok vykurovacieho obdobia ?
Aká by mala byť minimálna teplota teplej úžitkovej vody ?
Musíme meniť bytové vodomery na SV a TÚV ?
Kto môže meniť vodomery ?
Čo znamená koeficient na SV a TÚV ?
Je v poriadku, ak koeficient v ročnom vyúčtovaní pri vode je väčší ako 20% t.j. 1,20 ?
Čo je tepelná služba?
Koľko stojí 1m3 teplej vody v mojom byte?