Informácie týkajúce sa poistenia bytového domu

Na podnet vlastníkov bytov vám BD SNV poskytuje prehľad o poistení bytových domov.

Dokument nájdete na stránke www.bdsnv.sk v sekcii DOKUMENTY/ dokumenty na stiahnutie/ technický úsek