Archives september 2018

Požiarno – poplachové smernice

Bytové družstvo Spišská Nová Ves na základe komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 zasiela zástupcom vlastníkov bytových domov Požiarno – poplachové smernice, ktoré žiadame, aby ste umiestnili na vývesných tabuliach v bytovom dome, príp. na viditeľnom mieste v bytovom dome.

V prílohe prikladáme Požiarno – poplachové smernice pre bytové domy v Spišskej Novej Vsi. Pre bytové domy mimo Spišskej Novej Vsi sú tieto smernice s kontaktmi a telefónnymi číslami platnými pre konkrétne mesto, obec.

Spišská Nová Ves, 9. 3. 2018

Požiarno – poplachové smernice môžete pozrieť tu.

Úprava drevín a zelene v okolí bytového domu

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov sa veľmi často na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov stretávame s požiadavkou vlastníkov bytov na zrezanie alebo aspoň úpravu zelene v bezprostrednom okolí bytového domu.

Vzhľadom na veľmi častú požiadavku Vám týmto chceme poskytnúť informácie, akým spôsobom môžete požiadať o úpravu zelene pred vaším bytovým domom.

V prvom rade je potrebné uviesť, že Bytové družstvo ako správca bytového domu nie je správcom aj zelene v bezprostrednom okolí bytového domu. Pri podávaní žiadosti o úpravu zelene ide o vzťah medzi mestom a občanmi, preto žiadosť podávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov ako občania mesta na príslušný mestskú úrad.

Je potrebné rozlišovať či zeleň, ktorú majú vlastníci záujem vyrúbať stojí na súkromnom pozemku alebo na pozemku mesta (verejná zeleň).

Zeleň umiestnená na súkromnom pozemku :

Žiadosť č. 1 je potrebné spolu s prílohami predložiť na Mestský úrad. Prílohami takejto žiadosti sú list vlastníctva, výpis z katastrálnej mapy, v prípade bytových domov splnomocnenie jedného z vlastníkov bytov na vybavovanie žiadosti. Súhlas na výrub a úpravu zelene umiestnenej na súkromnom pozemku udeľuje Mesto Spišská Nová Ves. Náklady spojené s výrubom hradí vlastník pozemku.

Zeleň umiestnená na pozemku mesta (verejná zeleň) :

Žiadosť č. 2 je potrebné predložiť na Mestský úrad spolu so súhlasom 80% dotknutých obyvateľov (v našom prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov). Mesto ako správca verejnej zelene podáva ďalej žiadosť na Okresný úrad, ktorý začne konanie vo veci výrubu. V prípade súhlasného stanoviska Okresného úradu je mesto povinné realizovať výrub do dvoch rokov.

Konanie o povolení výrubu sa nevyžaduje pri stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 1,3 m stromu.

Výrub stromov je možné realizovať mimo vegetačné obdobie, t j. od 1.10. – 31.03. Orezanie stromov sa realizuje prevažne na jar a na jeseň.

Vyplnené tlačivá spolu s prílohami sa podávajú na Mestský úrad.

Správny poplatok :

  • pre fyzickú osobu : 10 EUR

  • pre právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie : 100 EUR.

V Spišskej Novej Vsi, 02.02.2017

Prílohy

Žiadosť č. 1 – výrub stromov na súkromnom pozemku

Žiadosť č. 2 – výrub zelene na pozemku mesta

OZNAM – Po schodoch

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca Vašich bytových domov Vám oznamuje, že máte možnosť zaregistrovať sa na portáli poschodoch.sk
Portál umožňuje užívateľom bytov prezerať údaje o:

  • spravovanom byte (konto bytu, prehľad úhrad, vyúčtovanie)
  • fond opráv domu, fórum a nástenka domu

Portál je možné do konca roka 2016 užívať zadarmo!
Zástupcovia vlastníkov bytov a NP užívajú portál bez poplatku aj po novom roku.

Informácie týkajúce sa stavebných úprav

Nakoľko prichádza obdobie v ktorom sa vykonávajú stavebné úpravy vo svojich bytoch, BDSNV, ako správca bytov a NP upozorňuje vlastníkov že rozhodnutie k stavebným úpravám vydáva jedine miestny príslušný stavebný úrad. BDSNV má pre túto oblasť spracovaný interný pokyn ktorý nájdete na stránke www.bdsnv.sk v sekcii DOKUMENTY/ dokumenty na stiahnutie/ technický úsek

V prípade informácií a ďalšieho postupu môžete kontaktovať pracovníkov technického úseku:

Ing. Marjaniková

tel. č.: 41 66 505

kanc.: 116

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings