Požiarno – poplachové smernice

Bytové družstvo Spišská Nová Ves na základe komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 zasiela zástupcom vlastníkov bytových domov Požiarno – poplachové smernice, ktoré žiadame, aby ste umiestnili na vývesných tabuliach v bytovom dome, príp. na viditeľnom mieste v bytovom dome.

V prílohe prikladáme Požiarno – poplachové smernice pre bytové domy v Spišskej Novej Vsi. Pre bytové domy mimo Spišskej Novej Vsi sú tieto smernice s kontaktmi a telefónnymi číslami platnými pre konkrétne mesto, obec.

Spišská Nová Ves, 9. 3. 2018

Požiarno – poplachové smernice môžete pozrieť tu.